Budda

Nauczyciele

W tradycji buddyjskiej mistrzowie odgrywają bardzo istotną rolę. Przekazują nauki, metody oraz błogosławieństwo, co pozwala szybko rozwijać się na ścieżce prowadzącej do oświecenia. Mistrz jest ważnym pomostem pomiędzy uczniem a jego oświeconą naturą umysłu.

16karmapa 17karmapa szamar
tseczu ole hannah

Rola nauczyciela w buddyzmie Diamentowej Drogi

Ponad 2500 lat temu Budda Siakjamuni przekazał wiele różnych nauk odpowiadających różnym typom ludzi. Pragnącym uwolnić się od problemów przekazał nauki o przyczynie i skutku, natomiast ludziom mającym trudności z aktywnym funkcjonowaniem w świecie przekazał nauki dotyczące mnisiego trybu życia.

W ówczesnych Indiach można było spotkać również bardziej interesujących ludzi. Byli oni twórczy, wolni, pełni życiowej siły, radości i bogactwa. Nieustannie inspirowało ich poczucie, że w rzeczywistości oświecenie jest tak blisko nich. Nie potrafili traktować Buddy jako czegoś zewnętrznego lub różnego od nich samych. Gdy rozpoznawali stan którego doświadczał jako własny wgląd i jako miłość, pojawiało się w nich silne oddanie.

Uczucie to ma wiele twarzy i może prowadzić do bardzo różnych skutków. Chomeini, Pol Pot, Hitler i Stalin byli bez wątpienia "źli". Mogli jednak zadać innym tak wiele cierpienia tylko dlatego, że głupi i pogrążeni w niewiedzy ludzie otworzyli się przed nimi. Z drugiej strony oddanie dla Buddy i innych dobrych nauczycieli pomogło wielu. Ponieważ nauka prowadziła bez wątpienia poza wszelki dualizm, na przestrzeni stuleci niezliczone istoty osiągnęły dzięki niej wyzwolenie, lub też mogły prowadzić pełne mocy, prawdziwie świadome życie.

Powinno się zrozumieć olbrzymią moc oddania. Jego źródłem jest związek z przeszłości. Jeśli spotykamy coś, co w pełni odpowiada naszemu poglądowi głęboko nas to porusza. Wreszcie widzimy swoją własną twarz! W ten sposób Chomeini odzwierciedla czyjąć własną nienawiść, podczas gdy Budda pokazuje nam naszą absolutną naturę umysłu. To doświadczenie oraz metody do niego prowadzące są przekazywane przez mistrzów uczniom. Kiedy uczeń urzeczywistni cel swej praktyki, wóczas sam zostaje kwalifikowanym nauczycielem. Dzięki temu Lamowie Diamentowej Drogi są żywym przykładem oświecenia, najwyższej radości, nieustraszoności i aktywnego współczucia samego Buddy.

Głównym nauczycielem w naszej tradycji jest Karmapa. Dla uczniów nie jest on jakąś konkretną osobą, lecz praktycznym przykładem oświecenia. Karmapa jest od XII wieku pierwszym w Tybecie wysoko urzeczywistnionym lamą świadomie odradzającym się dla pożytku istot - uczeń IV Karmapy był nauczycielem I Dalajlamy. Obecnie Karmapa działa w swojej siedemnastej inkarnacji. Pierwszym zachodnim uczniem poprzedniego, XVI Karmapy jest Duńczyk Lama Ole Nydahl, dzięki którego inspiracji powstał nasz ośrodek.