Budda

Nauczyciele - Hannah Nydahl (17. kwietnia 1946 - 1. kwietnia 2007)

Hannah Nydahl

Hannah Nydahl była nauczycielem buddyzmu Diamentowej Drogi i doskonałym tłumaczem tekstów tybetańskich mistrzów. Swój czas dzieliła pomiędzy tłumaczenie nauk najwyższych Rinpocze w Karmapa International Buddhist Institute w New Delhi, przekłady nauk Diamentowej Drogi, organizowanie wizyt Rinpocze z naszej linii i podróżowanie dookoła świata ze swoim mężem lamą Ole Nydahlem.

"Praktyka buddyjska to bardzo indywidualna sprawa i nie jest aż tak istotne, czy jest się kobietą, czy mężczyzną. Każda jednostka ma własne zdolności i uwarunkowania - zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Na Zachodzie nie widzę dużej różnicy pomiędzy mężczyznami a kobietami. W kulturze Wschodu role kobiet i mężczyzn bardzo różnią się między sobą. W metodach buddyjskich nie ma dużych różnic, trzeba je po prostu stosować. Ogólnie mówiąc, kobietom trudniej jest rozpuścić przywiązanie, a mężczyźni muszą więcej pracować z agresją - lecz jest to bardzo indywidualne. Wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi i większość doświadcza mieszanki przeszkadzających uczuć. Tak więc, gdy zaczyna się praktykować Dharmę, nie ma dużej różnicy pomiędzy mężczyzną, a kobietą."