Nowy ośrodek

Nowy ośrodek - projekt East Side Mandala

East Side Mandala to projekt, którego celem jest zdobycie miejsca na Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Lublinie, dzięki któremu większa ilości osób mogłaby zapoznać się z naukami buddyjskimi oraz korzystać z ich bogactwa.

Dążymy do zakupu nieruchomości gromadząc małe, regularne wpłaty od możliwie jak największej ilości osób.
Możesz wesprzeć ten projekt przez ustawienie w swoim banku zlecenia stałego w kwocie 10zł 80gr lub większej, na konto podane poniżej.

Dziękujemy za wsparcie.

Nr konta: 67 1160 2202 0000 0000 3566 3879
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego, East Side Mandala
Darowizna podlega odliczeniu podatkowemu