Buddyjski ośrodek medytacyjny w Lublinie

BUDDYJSKI OŚRODEK MEDYTACYJNY DIAMENTOWEJ DROGI

W LUBLINIE

O nas

Nasz ośrodek jest jednym z ponad 650 ośrodków medytacyjnych założonych przez Lamę Ole Nydahla na prośbę XVI Karmapy. Obecnie ośrodki działają pod przewodnictwem XVII Karmapy Trinleya Taje Dorje, aktualnego zwierzchnika 1000-letniej tradycji Buddyzmu tybetańskiego linii Karma Kagyu.

Ośrodki Karma Kagyu to miejsca, w których buddyści spotykają się regularnie na wspólnych medytacjach, i które mogą odwiedzać wszyscy zainteresowani buddyzmem.

W naszych ośrodkach oprócz medytacji, które organizujemy kilka razy w tygodniu, odbywają się także wykłady wyjaśniające nauki Buddy – zarówno dla nowych osób, jak i tych bardziej zaawansowanych w praktyce, weekendy medytacyjne, warsztaty, wystawy sztuki buddyjskiej.

Buddyzm

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad dwa i pół tysiąca lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia. W buddyzmie istnieje wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga linii Karma Kagyu to najbardziej porywający obszar buddyjskich nauk, idealny dla niezależnych, pełnych radości ludzi. 

Linia Karma Kagyu

Linia Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Każdy przekaz, metoda, medytacja i wiedza w tej linii pochodzi bezpośrednio lub pośrednio od Buddy. Po jego śmierci najwyższe nauki były przekazywane w Indiach przez urzeczywistnionych mistrzów, takich jak Tilopa, Naropa i Maitripa.

Nauczyciele

Bezpośredni kontakt z nauczycielem ma w buddyzmie Diamentowej Drogi wielkie znaczenie. Nauczyciel, uczeń i proces nauczania, to pewna całość – dzięki niej możemy się rozwijać. Nauczyciel inspiruje do praktyki, przekazuje metody i potwierdza postępy ucznia na ścieżce. Pomaga w przezwyciężeniu własnych ograniczeń, w rozpuszczeniu błędnych, sztywnych poglądów, które uniemożliwiają nam rozpoznanie naturalnego stanu umysłu: wolności, otwartości, nieograniczonej radości i współczującej aktywności. Nauczyciel jest bezpośrednim odzwierciedleniem urzeczywistnienia oświeconych właściwości ucznia.

XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże był jednym z największych nauczycieli buddyjskich i mistrzów medytacji swoich czasów. Urodził się w 1924 roku w królestwie Derge we wschodnim Tybecie.W roku 1931 XVI Karmapa otrzymał święcenia mnisie, a następnie rozpoczął studia w tradycyjnej siedzibie Karmapów – klasztorze Tsurpu.

XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże urodził się w Tybecie 6 maja 1983 roku jako syn Mipama Rinpocze, wielkiego lamy linii Ningma oraz Deczen Łangmo, pochodzącej z rodziny o królewskich korzeniach. W 1994 roku cała jego rodzina zbiegła z okupowanego Tybetu do Nepalu, a następnie do Indii. W marcu tego samego roku młody Karmapa przyjechał do New Delhi, gdzie został oficjalnie rozpoznany i ogłoszony Karmapą przez Szamara Rinpocze.

Lama Ole Nydahl jest jednym z niewielu wysoko wykwalifikowanych lamów i nauczycieli medytacji w tradycji buddyzmu szkoły Karma Kagyu na Zachodzie. Wraz z żoną Hannah zostali w 1969 roku pierwszymi zachodnimi uczniami największego mistrza medytacji swoich czasów XVI Karmapy.